Приказки за злояди деца – 8 епизод

Приказки за злояди деца – 8 епизод
Описание:

В осмата приказка Хлебчо разказва на момчето защо трябва да се претака зелето.