Шарена черга – Плешивите жаби

Шарена черга – Плешивите жаби
Описание:

Две жаби гледат една мързелива жена, чудят се как може да стои пред огледалото, но падат в котлето с млякото. През нощта от мърдането им млякото става на масло. Мързеливата жена решава да ги остави в котлето, за да правят те маслото.