Шарена черга – Разбойникът

Шарена черга – Разбойникът
Описание:

Един селянин набрал грозде и направил вино. Добре си пийнал. Но после му се сторило, че някой го дърпа за краката. Решил, че в избата има разбойник. Но се оказало, че разбойникът е виното.