Шарената черга – Как да се качим на небето

Шарената черга – Как да се качим на небето
Описание:

Едно агънце решило да се качи на небето. Играло си с вятъра, гонило чертата на хоризонта, но така и не разбрало, че не може да се качи на небето.