Слънчеви пера

Слънчеви пера
Описание:

Малко момче сънува приказка за слънцето, което е откраднато от зъл магьосник и само птицата със слънчеви пера може да възвърне светлината.