Енциклопедия България: Б

Енциклопедия България: Б
Описание:

Този брой на „Енциклопедия България“ е посветен на буквата Б.

Б, като босилек, баница, но и като Борис I-ви, и като Ботев.