Енциклопедия България: Г

Енциклопедия България: Г
Описание:

Какво е общото между думите „герб“, „генерация“, „Габрово“ и „галфон“? Естествено – буквата Г.