Малките репортери на БНТ опитаха да „погледнат“ през очите на незрящите

Малките репортери на БНТ опитаха да „погледнат“ през очите на незрящите
Описание:

„Малките репортери на БНТ“ опитаха да „погледнат“ през очите на незрящите. Не къде да е, а в единствената у нас Брайлова печатница. Преди в нея работили близо 50 специалисти, сега останали едва трима. Съдбата и на машините не е по-различна. Подарената от Краля на Испания се нуждае от ремонт.

И други от принтерите бавно излезли от употреба. Сега в печатницата Татяна Несторова и нейната зряща колежка Веселина Евстатиева обработват само периодика, визитни картички и информационни табели. Учебниците вече се печатат в училищата за незрящи.