Ние, врабчетата – По петите на насекомото – епизод 2

Ние, врабчетата – По петите на насекомото – епизод 2
Описание:

Врабчетата правят първите си опити за летене и получават първите уроци от баща си как да си изхранват прехраната.