Ние, врабчетата – Тананик – епизод 3

Ние, врабчетата – Тананик – епизод 3
Описание:

Всички врабчета започват да си правят гнезда. Пиук им съчинява песни и те започват да вият гнездата с песен на уста. Така трудът им се струва по-лесен.