Ние, врабчетата – Яйцето – епизод 1

Ние, врабчетата – Яйцето – епизод 1
Описание:

Писателят създава своите герои – врабчета от хартия и им дава имена.