Ние, врабчетата – За плашилата – епизод 10

Ние, врабчетата – За плашилата – епизод 10
Описание:

Един човек, вместо да сее просо в нивата си, поставя плашила, защото го е страх врабци да не нападат земята му. И когато хората събират просо, той събира плашила.