Сламено сираче – 1 епизод

Сламено сираче – 1 епизод
Описание:

„Косанин дол“

Мишо е първокласник. От училище го взима дядо му, но един ден двамата се разминават. Малкото момче решава да отиде при баба си в Косанин дол.